نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


reseller-dirct-iran-5G
فضای میزبانی:5GB
ترافیک ماهانه:30GB
تعداد زیر دامنه:Unlimited
تعداد پارک دامنه:Unlimited
تعداد دامنه قابل میزبانی:Unlimited
تعداد پایگاه داده MYSQL:Unlimited
کنترل پنل WebMail:Yes
تعداد ایمیل:Unlimited
File Manager تحت وب:Yes
دیسک مجازی:Yes
ذسترسی FTP:Yes
کنترل پنل میزبانی وب:cPanel
زبان برنامه نویسی:PHP,PERL,HTML
پشتیبانی برخط:Yes
پشتیبانی آفلاین:Yes
20,000Toman ماهانه
100,000Toman شش ماهه
180,000Toman سالانه

reseller-dirct-iran-10G
فضای میزبانی:10GB
ترافیک ماهانه:50GB
تعداد زیر دامنه:Unlimited
تعداد پارک دامنه:Unlimited
تعداد دامنه قابل میزبانی:Unlimited
تعداد پایگاه داده MYSQL:Unlimited
کنترل پنل WebMail:Yes
تعداد ایمیل:Unlimited
File Manager تحت وب:Yes
دیسک مجازی:Yes
ذسترسی FTP:Yes
کنترل پنل میزبانی وب:cPanel
زبان برنامه نویسی:PHP,PERL,HTML
پشتیبانی برخط:Yes
پشتیبانی آفلاین:Yes
38,000Toman ماهانه
190,000Toman شش ماهه
342,000Toman سالانه

reseller-dirct-iran-15G
فضای میزبانی:15GB
ترافیک ماهانه:100GB
تعداد زیر دامنه:Unlimited
تعداد پارک دامنه:Unlimited
تعداد دامنه قابل میزبانی:Unlimited
تعداد پایگاه داده MYSQL:Unlimited
کنترل پنل WebMail:Yes
تعداد ایمیل:Unlimited
File Manager تحت وب:Yes
دیسک مجازی:Yes
ذسترسی FTP:Yes
کنترل پنل میزبانی وب:cPanel
زبان برنامه نویسی:PHP,PERL,HTML
پشتیبانی برخط:Yes
پشتیبانی آفلاین:Yes
55,000Toman ماهانه
275,000Toman شش ماهه
495,000Toman سالانه

reseller-dirct-iran-25G
فضای میزبانی:25GB
ترافیک ماهانه:نامحدود
تعداد زیر دامنه:Unlimited
تعداد پارک دامنه:Unlimited
تعداد دامنه قابل میزبانی:Unlimited
تعداد پایگاه داده MYSQL:Unlimited
کنترل پنل WebMail:Yes
تعداد ایمیل:Unlimited
File Manager تحت وب:Yes
دیسک مجازی:Yes
ذسترسی FTP:Yes
کنترل پنل میزبانی وب:cPanel
زبان برنامه نویسی:PHP,PERL,HTML
پشتیبانی برخط:Yes
پشتیبانی آفلاین:Yes
75,000Toman ماهانه
375,000Toman شش ماهه
675,000Toman سالانه

reseller-dirct-iran-50G
فضای میزبانی:50GB
ترافیک ماهانه:نامحدود
تعداد زیر دامنه:Unlimited
تعداد پارک دامنه:Unlimited
تعداد دامنه قابل میزبانی:Unlimited
تعداد پایگاه داده MYSQL:Unlimited
کنترل پنل WebMail:Yes
تعداد ایمیل:Unlimited
File Manager تحت وب:Yes
دیسک مجازی:Yes
ذسترسی FTP:Yes
کنترل پنل میزبانی وب:cPanel
زبان برنامه نویسی:PHP,PERL,HTML
پشتیبانی برخط:Yes
پشتیبانی آفلاین:Yes
120,000Toman ماهانه
600,000Toman شش ماهه
1,080,000Toman سالانه

reseller-dirct-iran-70G
فضای میزبانی:70GB
ترافیک ماهانه:نامحدود
تعداد زیر دامنه:Unlimited
تعداد پارک دامنه:Unlimited
تعداد دامنه قابل میزبانی:Unlimited
تعداد پایگاه داده MYSQL:Unlimited
کنترل پنل WebMail:Yes
تعداد ایمیل:Unlimited
File Manager تحت وب:Yes
دیسک مجازی:Yes
ذسترسی FTP:Yes
کنترل پنل میزبانی وب:cPanel
زبان برنامه نویسی:PHP,PERL,HTML
پشتیبانی برخط:Yes
پشتیبانی آفلاین:Yes
150,000Toman ماهانه
430,000Toman سه ماهه
750,000Toman شش ماهه
1,350,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution