نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


reseller-dirct-iran-5G
5 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس
ترافيك ماهيانه نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
ارائه پنل ادمین Direct Admin
60,000Toman ماهانه
330,000Toman شش ماهه
600,000Toman سالانه

reseller-dirct-iran-10G
10 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس
ترافيك ماهيانه نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
ارائه پنل ادمین Direct Admin
110,000Toman ماهانه
610,000Toman شش ماهه
1,100,000Toman سالانه

reseller-dirct-iran-15G
15 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس
ترافيك ماهيانه نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
ارائه پنل ادمین Direct Admin
156,000Toman ماهانه
899,000Toman شش ماهه
1,560,000Toman سالانه

reseller-dirct-iran-25G
25 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس
ترافيك ماهيانه نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
ارائه پنل ادمین Direct Admin
212,000Toman ماهانه
1,199,000Toman شش ماهه
2,120,000Toman سالانه

reseller-dirct-iran-50G
50 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس
ترافيك ماهيانه نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
ارائه پنل ادمین Direct Admin
338,000Toman ماهانه
1,900,000Toman شش ماهه
3,380,000Toman سالانه

reseller-dirct-iran-70G
70 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس
ترافيك ماهيانه نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
ارائه پنل ادمین Direct Admin
400,000Toman ماهانه
2,000,000Toman شش ماهه
3,600,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution