کلود فلر

Cloudflare - Pro

محافظت از وب سایت به وسیله فایروال فلر
بهینه سازی عکس های در سایت شما
بهینه سازی سایت با موبایل
استفاده برای 20 سایت

Cloudflare - Business

محافظت از وب سایت به وسیله فایروال فلر با 25 رول اختصاصی
استفاده از اس اس ال های مخصوص فلر
استفاده از کش سرور های فلر
بهینه سازی عکس های در سایت شما
بهینه سازی سایت با موبایل
استفاده برای 50 سایت