سرور اختصاصی سنگاپور ovh

SG- Rise-APAC-R32-1T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • 2 core (1700 MHZ) CPU
 • 2GB RAM
 • 100 GB H.D.D
 • 250Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
SG- Rise-APAC-R64-1T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon E3-1245v5 - 4c/8t - 3.5GHz/3.9GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 2133MHz RAM
 • 2x480GB SSD SATA Soft RAID H.D.D
 • 250Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
SG-Rise-APAC-R32-4T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon E3-1245v5 - 4c/8t - 3.5GHz/3.9GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 2133MHz RAM
 • 2x2TB HDD SATA Soft RAID H.D.D
 • 250Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
SG-Rise-APAC-R64-4T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon E3-1245v5 - 4c/8t - 3.5GHz/3.9GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 2133MHz RAM
 • 2x2TB HDD SATA Soft RAID H.D.D
 • 250Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
SG-Rise-1-R32-1T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 2666MHz RAM
 • 2x500GB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 500Mbit/s unmetered Bandwidth
SG- Rise-1-R128-1T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz CPU
 • 128GB DDR4 ECC 2666MHz RAM
 • 2x500GB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 500Mbit/s unmetered Bandwidth
SG-Rise-1-R128-8T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz CPU
 • 128GB DDR4 ECC 2666MHz RAM
 • 2x4TB HDD SATA Soft RAID H.D.D
 • 500Mbit/s unmetered Bandwidth
SG- Rise-1-R32-4T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 2666MHz RAM
 • 2x1.92TB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 500Mbit/s unmetered Bandwidth
SG- Rise-1-R64-4T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 2666MHz RAM
 • 2x1.92TB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 500Mbit/s unmetered Bandwidth
SG-Rise-1-R64-8T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 2666MHz RAM
 • 2x4TB HDD SATA Soft RAID H.D.D
 • 500Mbit/s unmetered Bandwidth
SG- Advance-1-R32-1T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2386G - 6c/12t - 3.5GHz/4.7GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 3200MHz RAM
 • 2x512GB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 1Gbit/s unmetered Bandwidth
SG-Advance-1-R32-8T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2386G - 6c/12t - 3.5GHz/4.7GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 3200MHz RAM
 • 2x4TB HDD SATA Soft RAID H.D.D
 • 1Gbit/s unmetered Bandwidth
SG- Advance-1-R64-1T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2386G - 6c/12t - 3.5GHz/4.7GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 3200MHz RAM
 • 2x512GB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 1Gbit/s unmetered Bandwidth
SG- Advance-1-R32-2T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2386G - 6c/12t - 3.5GHz/4.7GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 3200MHz RAM
 • 2x960GB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 1Gbit/s unmetered Bandwidth
SG-Advance-1-R32-12T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2386G - 6c/12t - 3.5GHz/4.7GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 3200MHz RAM
 • 2x6TB HDD SATA Soft RAID H.D.D
 • 1Gbit/s unmetered Bandwidth
SG-FS-48T-R64-48T
 • Intel Xeon E5 2620v3 - 6c/12t - 2.4GHz/3.2GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 1866MHz RAM
 • 12x4TB HDD SAS Soft RAID H.D.D
 • 500Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
SG-FS-48T-R64-48T
 • Intel Xeon E5 2620v3 - 6c/12t - 2.4GHz/3.2GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 1866MHz RAM
 • 12x4TB HDD SAS Hard RAID H.D.D
 • 500Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
SG-FS-72T-R64
 • Intel Xeon E5 2620v3 - 6c/12t - 2.4GHz/3.2GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 1866MHz RAM
 • 12x6TB HDD + SAS1x160GB SSD SATA Hard RAID H.D.D
 • 500Mbit/s - Limited traffic 10TB Bandwidth
SG-Advance-1-R64-8T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2386G - 6c/12t - 3.5GHz/4.7GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 3200MHz RAM
 • 2x4TB HDD SATA Soft RAID H.D.D
 • 1Gbit/s unmetered Bandwidth
SG- Game-1-R32-1T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • AMD Ryzen 5 5600X - 6c/12t - 3.7GHz/4.6GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 2666MHz RAM
 • 2x500GB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 250Mbit/s unmetered (burst 1Gbit/s) Bandwidth
SG- Game-1-R64-1T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • AMD Ryzen 5 5600X - 6c/12t - 3.7GHz/4.6GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 2666MHz RAM
 • 2x500GB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 250Mbit/s unmetered (burst 1Gbit/s) Bandwidth
SG- Rise-1-R64-1T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz CPU
 • 64GB DDR4 ECC 2666MHz RAM
 • 2x500GB SSD NVMe Soft RAID H.D.D
 • 500Mbit/s unmetered Bandwidth
SG- Rise-1-R32-8T

پرداخت یک ساله بدون هزینه راه اندازی

 • Intel Xeon-E 2136 - 6c/12t - 3.3GHz/4.5GHz CPU
 • 32GB DDR4 ECC 2666MHz RAM
 • 2x4TB HDD SATA Soft RAID H.D.D
 • 500Mbit/s unmetered Bandwidth