هاست سی پنل المان

host - GR - 500Mb
 • 500Mb فضای میزبانی
 • 120GB ترافیک سالیانه
 • ندارد تعداد زیر دامنه
 • ندارد تعداد پارک دامنه
host - GR - 1GB
 • 1GB فضای میزبانی
 • 240GB ترافیک سالیانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • ندارد تعداد پارک دامنه
host - GR - 2Gb
 • 2GB فضای میزبانی
 • 480GB ترافیک سالیانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • ندارد تعداد پارک دامنه
host - GR - 5GB
 • 5GB فضای میزبانی
 • 1200GB ترافیک سالیانه
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 5 تعداد پارک دامنه
host - GR - 7GB
 • 7GB فضای میزبانی
 • 200GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 5 تعداد پارک دامنه
host - GR - 10GB
 • 10 گیگ فضای میزبانی
 • 400GB پهنای باند
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 10 تعداد پارک دامنه