گواهینامه های اس اس ال

PositiveSSL

این مدل مناسب دامین های ایران نیست و هزینه آن برگشت داده نمی شود
128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
10,000 USD مبلغ وارانتی

EssentialSSL

سازگاری با مرورگرموبایل
این مدل مناسب دامین های ایران نیست و هزینه آن برگشت داده نمی شود
128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
10,000 $ مبلغ وارانتی

InstantSSL

سازگاری با مرورگرموبایل
قابلیت نصب برروی شبکه های محلی
مدارک مورد نیاز برای صدور
128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
بیزنس نوع معتبر سازی
دامنه پوشش برای
ثابت نوع Site Seal
2 تا 3 روز کاری تحویل و صدور
50,000 دلار مبلغ وارانتی

PositiveSSL Multi-Domain

قابلیت افزودن دامنه
128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
دامنه پوشش برای
3 تعداد دامنه تحت پوشش
Static نوع Site Seal

InstantSSL Pro

سازگاری با مرورگرموبایل
قابلیت نصب برروی شبکه های محلی
مدارک مورد نیاز برای صدور
128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
بیزنس نوع معتبر سازی
دامنه پوشش برای
ِDynamic نوع Site Seal
2 تا 2 روز کاری تحویل و صدور
100,000 دلار مبلغ وارانتی