هاست دایرکت ادمین فرانسه

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Direct Admin - 1GB - FR
فضای میزبانی : 1GB
ترافیک سالیانه : 240GB
تعداد زیر دامنه:ندارد
تعداد پارک دامنه:ندارد
90,000Toman شش ماهه
170,000Toman سالانه

Direct Admin - 2GB - FR
فضای میزبانی : 2GB
ترافیک سالیانه : 480GB
تعداد زیر دامنه: 5
تعداد پارک دامنه:ندارد
150,000Toman شش ماهه
270,000Toman سالانه

Direct Admin - 5GB - FR
فضای میزبانی : 5GB
ترافیک سالیانه : 1200GB
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : 2
185,000Toman شش ماهه
350,000Toman سالانه

Direct Admin - 7GB - FR
فضای میزبانی : 7GB
ترافیک ماهانه : 100GB
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : 2
45,000Toman ماهانه
245,000Toman شش ماهه
450,000Toman سالانه

Direct Admin - 10GB - FR
فضای میزبانی : 10GB
ترافیک ماهانه : 200GB
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : 2
70,000Toman ماهانه
380,000Toman شش ماهه
650,000Toman سالانه

Direct Admin - 15GB - FR
فضای میزبانی : 15GB
ترافیک ماهانه : 200GB
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : 2
70,000Toman ماهانه
380,000Toman شش ماهه
650,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution