سرور مجازی ایران با منابع اختصاصی

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 256 - IR
CPU: 1 core 500 MHZ
RAM: 256MB
H.D.D: 20GB
PORT: 1000MB
Traffic: 30GB
139,999Toman سه ماهه
249,999Toman شش ماهه
439,999Toman سالانه

VPS - 512 - IR
CPU: 1 core 800 MHZ
RAM: 512MB
H.D.D: 20GB
PORT: 1000MB
Traffic: 30GB
177,000Toman سه ماهه
324,000Toman شش ماهه
599,000Toman سالانه

VPS - 768 - IR
CPU: 1 core 900 MHZ
RAM: 768MB
H.D.D: 20GB
PORT: 1000MB
Traffic: 30GB
237,000Toman سه ماهه
434,000Toman شش ماهه
799,000Toman سالانه

VPS - 1024 - IR
CPU: 1 core 1200 MHZ
RAM: 1024MB
H.D.D: 23GB
PORT: 1000MB
Traffic: 50GB
99,000Toman ماهانه
279,000Toman سه ماهه
529,000Toman شش ماهه
990,000Toman سالانه

VPS - 1536 - IR
CPU : 1 core 1200 MHZ
RAM : 1536MB
H.D.D : 23GB
PORT : 1000MB
Traffic: 50GB
129,000Toman ماهانه
339,999Toman سه ماهه
649,999Toman شش ماهه
1,169,999Toman سالانه

VPS - 2048 - IR
CPU: 2 core 1700 MHZ
RAM: 2048MB
H.D.D: 50GB
PORT: 1000MB
Traffic: 100GB
159,000Toman ماهانه
449,000Toman سه ماهه
799,000Toman شش ماهه
1,599,000Toman سالانه

VPS - 3072 - IR
CPU: 2 core 2000 MHZ
RAM: 3072MB
H.D.D: 50GB
PORT: 1000MB
Traffic: 100GB
199,000Toman ماهانه
549,000Toman سه ماهه
1,059,000Toman شش ماهه
1,999,000Toman سالانه

VPS - 4096 - IR
CPU: 3 core 2500 MHZ
RAM: 4096MB
H.D.D: 60GB
PORT: 1000MB
Traffic: 200GB
Free license: CPanel or Direct Admin
255,000Toman ماهانه
739,999Toman سه ماهه
1,299,999Toman شش ماهه
2,450,000Toman سالانه

VPS - 6144 - IR
CPU: 2 core 3000 MHZ
RAM: 6144MB
H.D.D: 100GB
PORT: 1000MB
Traffic: 200GB
Free license: CPanel or Direct Admin
350,000Toman ماهانه
950,000Toman سه ماهه
1,800,000Toman شش ماهه
3,400,000Toman سالانه

VPS - 8192 - IR
CPU: 4 core 3000 MHZ
RAM: 8192MB
H.D.D : 100GB
PORT: 1000MB
Traffic: 200GB
Free license: CPanel or Direct Admin
455,000Toman ماهانه
1,215,000Toman سه ماهه
2,350,000Toman شش ماهه
4,500,000Toman سالانه

VDS - IR
CPU: 4 core 3500 MHZ
RAM: 12GB
H.D.D: 500GB
PORT: 1000MB
Traffic: 1000 GB
Free license: CPanel or Direct Admin
599,000Toman ماهانه
1,699,000Toman سه ماهه
3,199,000Toman شش ماهه

Powered by WHMCompleteSolution