سرور اختصاصی ترکیه

سرور اختصاصی ترکیه

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


E5-32GB-SSD-TR
CPU: Dual Xeon E5-2620v2 12 Core
Ram: 32 GB
H.D.D: 500GB NVMe SSD
PORT: 1Gbps
IPV4: ONE
2,730,000Toman ماهانه

TR #100-SAS
CPU: Intel Xeon E5-2650Lv2
Ram: 24GB
H.D.D: 2x 600 GB SAS
TRAFFIC:1Gbps

2,700,000Toman ماهانه

TR #A417
CPU: Intel Xeon E5-2650Lv4
Ram: 64GB
H.D.D: 2x 400 GB SSD +2x 4 TB SAS
TRAFFIC:1Gbps

5,400,000Toman ماهانه

TR #B600-SSD
CPU:2x Intel Xeon E5-2697v2
Ram: 256GB
H.D.D: 2x 2 TB SSD
TRAFFIC:1Gbps

15,600,000Toman ماهانه

TR #201-SSD
CPU: 2x Intel Xeon E5-2650Lv2
Ram: 48GB
H.D.D: 2x 500 GB SSD
TRAFFIC:1Gbps

3,600,000Toman ماهانه

TR #B500-SSD
CPU: 2x Intel Xeon E5-2670v2
Ram: 128GB
H.D.D: 2x 1 TB SSD
TRAFFIC:1Gbps

9,600,000Toman ماهانه

TR #200-SAS
CPU: 2x Intel Xeon E5-2650Lv2
Ram: 48GB
H.D.D: 2x 1.2 TB SAS
TRAFFIC:1Gbps

3,300,000Toman ماهانه

TR #A415-NVMe
CPU: Intel Xeon E5-2650Lv4
Ram: 64GB
H.D.D: 1TB NVMe SSD
TRAFFIC:1Gbps

4,500,000Toman ماهانه

TR #101-SSD
CPU: Intel Xeon E5-2650Lv2
Ram: 24GB
H.D.D: 2x 250 GB SSD
TRAFFIC:1Gbps

3,000,000Toman ماهانه

E5-64GB-SSD-TR
CPU: Dual Xeon E5-2620v2 12 Core
Ram: 64 GB
H.D.D: 1TB NVMe SSD
PORT: 1Gbps
IPV4: ONE
3,570,000Toman ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution