سرورهای اختصاصی انگلستان

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


D2- 2 COR - 16GB - UK
CPU : i3-530
RAM : 16GB
H.D.D : 4TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 1IP
License : Free Direct Admin
714,285Toman ماهانه

D2 - SAS - 2 COR - 16GB - UK
CPU : i3-530
RAM : 16GB
H.D.D : 1200GB SAS
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 1IP
License : Free Direct Admin
714,285Toman ماهانه

D10-210 - 16GB - UK
CPU : XEON - E3
RAM : 16GB
H.D.D : 4TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 1IP
License : Free Direct Admin
1,042,857Toman ماهانه

D10-220SR - 16GB - UK
CPU : XEON - E3
RAM : 16GB
H.D.D : 500GB SSD
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 1IP
License : Free Direct Admin
1,164,285Toman ماهانه

D10-220ST - 32GB - UK
CPU : X3470 - 4Cor
RAM : 32GB
H.D.D : 500GB SAS
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 1IP
License : Free Direct Admin
1,142,857Toman ماهانه

D10 - 64GB - UK
CPU : Xeon E5-2430 Hex Core CPU
RAM : 64GB
H.D.D : 500GB SSD + 4TB SAS
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 1IP
License : Free Direct Admin
1,914,285Toman ماهانه

D11- 64GB - UK
CPU : Xeon E5-2430 Hex Core CPU
RAM : 64GB
H.D.D : 1TB SSD + 8TB SAS
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 1IP
License : Free Direct Admin
2,828,571Toman ماهانه

D10-240 - 64GB - UK
CPU : Xeon E3-1270 v5
RAM : 64GB
H.D.D : 8TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 1IP
License : Free Direct Admin
3,500,000Toman ماهانه

D10-SSD - 64GB - UK
CPU : Xeon E3-1270 v5
RAM : 64GB
H.D.D : 1TB SSD
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 1IP
License : Free Direct Admin
3,542,857Toman ماهانه

D10-310 - 128GB - 12 Cor - UK
CPU : Dual Xeon E5-2630 v4
RAM : 128GB
H.D.D : 4TB SATA
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 1IP
License : Free Direct Admin
8,742,857Toman ماهانه

D10-SSD - 128GB - 16 COR - UK
CPU : Dual Xeon E5-2630 v4
RAM : 128GB
H.D.D : 500GB SSD
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 1IP
License : Free Direct Admin
8,914,285Toman ماهانه

D10-SSD - 256GB - 16COR - UK
CPU : Dual Xeon E5-2630 v4
RAM : 256GB
H.D.D : 2TB SSD
PORT : 1GB
Traffic : Unlimited
IPv4 : 1IP
License : Free Direct Admin
17,657,142Toman ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution