سرور مجازی استرالیا

سرور مجازی استرالیا

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 2048 - AU
CPU: 2 core 1700 MHZ
RAM: 2048MB
H.D.D : 40GB
PORT: 1000MB
BandWidth: 50GB
540,000Toman ماهانه
1,620,000Toman سه ماهه
3,240,000Toman شش ماهه
5,800,000Toman سالانه

VPS - 4096 - AU
CPU : 3 core 2500 MHZ
RAM: 4096MB
H.D.D : 40GB
PORT: 1000MB
BandWidth: 90GB
Free license: CPanel or Direct Admin
900,000Toman ماهانه
2,700,000Toman سه ماهه
5,400,000Toman شش ماهه
9,700,000Toman سالانه

VPS - 6144 - AU
CPU: 2 core 3000 MHZ
RAM: 6144MB
H.D.D : 40GB
PORT: 1000MB
BandWidth: 100GB
Free license: CPanel or Direct Admin
1,200,000Toman ماهانه
3,600,000Toman سه ماهه
7,200,000Toman شش ماهه
13,000,000Toman سالانه

VPS - 8192 - AU
CPU: 4 core 3000 MHZ
RAM: 8192MB
H.D.D : 100GB
PORT: 1000MB
BandWidth: 150GB
Free license: CPanel or Direct Admin
1,500,000Toman ماهانه
4,500,000Toman سه ماهه
9,000,000Toman شش ماهه
16,000,000Toman سالانه

VDS - AU
CPU: 4 core 3500 MHZ
RAM: 12GB
H.D.D : 400GB
PORT: 1000MB
Traffic: 1000 GB
Free license: CPanel or Direct Admin
1,800,000Toman ماهانه
5,400,000Toman سه ماهه
10,800,000Toman شش ماهه
19,500,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution