سرور مجازی استرالیا

سرور مجازی استرالیا

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 2048 - AU
CPU: 2 core 1700 MHZ
RAM: 2048MB
H.D.D : 40GB
PORT: 1000MB
BandWidth: 50GB
250,000Toman ماهانه
750,000Toman سه ماهه
1,500,000Toman شش ماهه
2,700,000Toman سالانه

VPS - 3072 - AU
CPU : 2 core 2000 MHZ
RAM : 3072MB
H.D.D : 40GB
PORT: 1000MB
BandWidth: 90GB
350,000Toman ماهانه
1,050,000Toman سه ماهه
2,100,000Toman شش ماهه
3,780,000Toman سالانه

VPS - 4096 - AU
CPU : 3 core 2500 MHZ
RAM: 4096MB
H.D.D : 40GB
PORT: 1000MB
BandWidth: 90GB
Free license: CPanel or Direct Admin
450,000Toman ماهانه
1,350,000Toman سه ماهه
2,700,000Toman شش ماهه
4,860,000Toman سالانه

VPS - 6144 - AU
CPU: 2 core 3000 MHZ
RAM: 6144MB
H.D.D : 40GB
PORT: 1000MB
BandWidth: 100GB
Free license: CPanel or Direct Admin
550,000Toman ماهانه
1,650,000Toman سه ماهه
3,300,000Toman شش ماهه
5,940,000Toman سالانه

VPS - 8192 - AU
CPU: 4 core 3000 MHZ
RAM: 8192MB
H.D.D : 100GB
PORT: 1000MB
BandWidth: 150GB
Free license: CPanel or Direct Admin
650,000Toman ماهانه
1,950,000Toman سه ماهه
3,900,000Toman شش ماهه
7,020,000Toman سالانه

VDS - AU
CPU: 4 core 3500 MHZ
RAM: 12GB
H.D.D : 400GB
PORT: 1000MB
Traffic: 1000 GB
Free license: CPanel or Direct Admin
900,000Toman ماهانه
2,700,000Toman سه ماهه
5,400,000Toman شش ماهه
9,720,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution