سرور مجازی لهستان SSD

سرور مجازی لهستان SSD

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 512 - SSD - PL
CPU : 1 core 900 MHZ
RAM : 512MB
H.D.D : 21GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
139,900Toman سه ماهه
266,600Toman شش ماهه
499,900Toman سالانه

VPS - 1024 - SSD - PL
CPU : 1 core 1200 MHZ
RAM : 1024MB
H.D.D : 23GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
63,000Toman ماهانه
179,999Toman سه ماهه
339,999Toman شش ماهه
615,555Toman سالانه

VPS - 1536 - SSD - PL
CPU : 1 core 1200 MHZ
RAM : 1536MB
H.D.D : 23GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
84,900Toman ماهانه
239,260Toman سه ماهه
454,990Toman شش ماهه
829,900Toman سالانه

VPS - 2048 - SSD - PL
CPU : 2 core 1600 MHZ
RAM : 2048MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
109,000Toman ماهانه
307,700Toman سه ماهه
571,100Toman شش ماهه
1,020,000Toman سالانه

VPS - 3072 - SSD - PL
CPU : 2 core 2000 MHZ
RAM : 3072MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
159,000Toman ماهانه
447,260Toman سه ماهه
821,160Toman شش ماهه
1,599,900Toman سالانه

VPS - 4096 - SSD - PL
CPU : 3 core 2500 MHZ
RAM : 4096MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
199,000Toman ماهانه
567,260Toman سه ماهه
1,061,160Toman شش ماهه
1,999,900Toman سالانه

VPS - 6144 - SSD - PL
CPU : 3 core 3000 MHZ
RAM : 6144MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
290,000Toman ماهانه
840,000Toman سه ماهه
1,450,000Toman شش ماهه
2,750,000Toman سالانه

VPS - 8192 - SSD - PL
CPU : 3 core 3000 MHZ
RAM : 8192MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
450,000Toman ماهانه
1,240,000Toman سه ماهه
2,350,000Toman شش ماهه
4,450,000Toman سالانه

VDS - SSD - PL
CPU : XEON E3
RAM : 16GB
H.D.D : 256GB SSD
PORT : 1000MB
IP : 2
bandwidth : Unlimited
650,000Toman ماهانه
1,840,000Toman سه ماهه

Powered by WHMCompleteSolution