سرور مجازی لهستان با منابع اختصاصی

سرور مجازی لهستان با منابع اختصاصی

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 2048 - PL
CPU : 2 core 1700 MHZ
RAM : 2048MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
189,000Toman ماهانه
539,000Toman سه ماهه
979,000Toman شش ماهه
1,959,000Toman سالانه

VPS - 3072 - PL
CPU : 2 core 2000 MHZ
RAM : 3072MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
229,000Toman ماهانه
639,000Toman سه ماهه
1,239,000Toman شش ماهه
2,359,000Toman سالانه

VPS - 4096 - PL
CPU : 3 core 2500 MHZ
RAM : 4096MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
Free license: CPanel or Direct Admin
285,000Toman ماهانه
829,000Toman سه ماهه
1,479,000Toman شش ماهه
2,810,000Toman سالانه

VPS - 6144 - PL
CPU : 4 core 3000 MHZ
RAM : 6144MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
Free license: CPanel or Direct Admin
380,000Toman ماهانه
1,040,000Toman سه ماهه
1,980,000Toman شش ماهه
3,760,000Toman سالانه

VPS - 8192 - PL
CPU : 4 core 3000 MHZ
RAM : 8144MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : 1
bandwidth : Unlimited
Free license: CPanel or Direct Admin
485,000Toman ماهانه
1,305,000Toman سه ماهه
2,530,000Toman شش ماهه
4,860,000Toman سالانه

VDS - PL
CPU: 4 core 3500 MHZ
RAM: 12GB
H.D.D : 400GB
PORT: 1000MB
bandwidth: Unlimited
Free license: CPanel or Direct Admin
630,000Toman ماهانه
1,890,000Toman سه ماهه
3,500,000Toman شش ماهه

Powered by WHMCompleteSolution