سرور مجازی فرانسه با هارد SSD

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 2048 - FR - SSD
CPU : 2 core 1600 MHZ
RAM : 2048MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : 2TB
430,000Toman ماهانه
1,290,000Toman سه ماهه
2,580,000Toman شش ماهه
4,700,000Toman سالانه

VPS - 4096 - FR - SSD
CPU : 3 core 2500 MHZ
RAM : 4096MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : 4TB
Free license: CPanel or Direct Admin
650,000Toman ماهانه
1,950,000Toman سه ماهه
3,900,000Toman شش ماهه
7,000,000Toman سالانه

VPS - 6144 - FR - SSD
CPU : 3 core 3000 MHZ
RAM : 6144MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : 6TB
Free license: CPanel or Direct Admin
800,000Toman ماهانه
2,400,000Toman سه ماهه
4,800,000Toman شش ماهه
8,700,000Toman سالانه

VPS - 8192 - FR - SSD
CPU : 4 core 3000 MHZ
RAM : 8144MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : 8TB
Free license: CPanel or Direct Admin
950,000Toman ماهانه
2,850,000Toman سه ماهه
5,700,000Toman شش ماهه
10,300,000Toman سالانه

VDS - SSD - FR
CPU: 4 core 3500 MHZ
RAM: 12GB
H.D.D: 100GB SSD
PORT: 1000MB
bandwidth: 12TB
Free license: CPanel or Direct Admin
1,200,000Toman ماهانه
3,600,000Toman سه ماهه
7,200,000Toman شش ماهه
13,000,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution