سرور مجازی فرانسه با منابع اختصاصی

یافتن محصولات و سرویس ها


VPS - 256 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 256MB
H.D.D : 21GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
14,000Toman ماهانه
39,800Toman سه ماهه
69,999Toman شش ماهه
129,999Toman سالانه

VPS - 512 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 512MB
H.D.D : 21GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
18,000Toman ماهانه
49,999Toman سه ماهه
89,999Toman شش ماهه
159,999Toman سالانه

VPS - 768 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 768MB
H.D.D : 21GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
22,000Toman ماهانه
59,999Toman سه ماهه
109,999Toman شش ماهه
199,999Toman سالانه

VPS - 1024 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 1024MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
27,000Toman ماهانه
74,444Toman سه ماهه
134,444Toman شش ماهه
244,444Toman سالانه

VPS - 1536 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 1536MB
H.D.D : 20GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
32,000Toman ماهانه
89,999Toman سه ماهه
159,999Toman شش ماهه
299,999Toman سالانه

VPS - 2048 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 2048MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
39,000Toman ماهانه
109,999Toman سه ماهه
199,999Toman شش ماهه
349,999Toman سالانه

VPS - 3072 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 3072MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
54,000Toman ماهانه
149,999Toman سه ماهه
269,999Toman شش ماهه
499,999Toman سالانه

VPS - 4096 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 4096MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
69,000Toman ماهانه
199,999Toman سه ماهه
339,999Toman شش ماهه
619,999Toman سالانه

VPS - 6144 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 6144MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
89,000Toman ماهانه
244,444Toman سه ماهه
444,444Toman شش ماهه
799,999Toman سالانه

VPS - 8192 - FR
CPU : E3-1240
RAM : 8144MB
H.D.D : 150GB
PORT : 1000MB
IP : 1
bandwidth : Unlimited
109,999Toman ماهانه
299,999Toman سه ماهه
544,444Toman شش ماهه
979,999Toman سالانه

VDS - FR
CPU : xeon
RAM : 16GB
H.D.D : 2TB
PORT : 1000MB
IP : 2
bandwidth : Unlimited
140,000Toman ماهانه
399,999Toman سه ماهه
699,999Toman شش ماهه

Powered by WHMCompleteSolution