هاست سی پنل المان

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


host - 100 Mb - GR
فضای میزبانی : 100mb
ترافیک سالیانه : 12GB
تعداد زیر دامنه:ندارد
تعداد پارک دامنه:ندارد
30,000Toman سالانه

host - 250Mb - GR
فضای میزبانی : 250mb
ترافیک سالیانه : 60GB
تعداد زیر دامنه:ندارد
تعداد پارک دامنه:ندارد
59,000Toman سالانه

host - 500Mb - GR
فضای میزبانی : 500Mb
ترافیک سالیانه : 120GB
تعداد زیر دامنه:ندارد
تعداد پارک دامنه:ندارد
99,000Toman سالانه

host - 1GB - GR
فضای میزبانی : 1GB
ترافیک سالیانه : 240GB
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : ندارد
90,000Toman شش ماهه
170,000Toman سالانه

host - 2Gb - GR
فضای میزبانی : 2GB
ترافیک سالیانه : 480GB
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه:ندارد
150,000Toman شش ماهه
270,000Toman سالانه

host - 5GB - GR
فضای میزبانی : 5GB
ترافیک سالیانه : 1200GB
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : 5

185,000Toman شش ماهه
350,000Toman سالانه

host - 7GB - GR
فضای میزبانی : 7GB
پهنای باند : 200GB
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : 5
45,000Toman ماهانه
245,000Toman شش ماهه
450,000Toman سالانه

host - 10GB - GR
فضای میزبانی:10 گیگ
پهنای باند : 400GB
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : 10
70,000Toman ماهانه
380,000Toman شش ماهه
650,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution