هاست سی پنل المان

یافتن محصولات و سرویس ها


host - 100 Mb - E - GR
فضای میزبانی:100mb
ترافیک ماهانه:1G
تعداد زیر دامنه:3
تعداد پارک دامنه:3
تعداد دامنه قابل میزبانی:3
تعداد پایگاه داده MYSQL:3
کنترل پنل WebMail:Yes
تعداد ایمیل:Unlimited
File Manager تحت وب:Yes
دیسک مجازی:Yes
ذسترسی FTP:Yes
کنترل پنل میزبانی وب:DirectAdmin
زبان برنامه نویسی:PHP,PERL,HTML
پشتیبانی برخط:Yes
پشتیبانی آفلاین:Yes
15,000Toman سالانه

host - 250Mb - E - GR
فضای میزبانی:250mb
ترافیک ماهانه:6G
تعداد زیر دامنه:Unlimited
تعداد پارک دامنه:Unlimited
تعداد دامنه قابل میزبانی:Unlimited
تعداد پایگاه داده MYSQL:Unlimited
کنترل پنل WebMail:Yes
تعداد ایمیل:Unlimited
File Manager تحت وب:Yes
دیسک مجازی:Yes
ذسترسی FTP:Yes
کنترل پنل میزبانی وب:DirectAdmin
زبان برنامه نویسی:PHP,PERL,HTML
پشتیبانی برخط:Yes
پشتیبانی آفلاین:Yes
30,000Toman سالانه

host - 500Mb - E - GR
فضای میزبانی:500Mb
ترافیک :6G
تعداد زیر دامنه:Unlimited
تعداد پارک دامنه:Unlimited
تعداد دامنه قابل میزبانی:Unlimited
تعداد پایگاه داده MYSQL:Unlimited
کنترل پنل WebMail:Yes
تعداد ایمیل:Unlimited
File Manager تحت وب:Yes
دیسک مجازی:Yes
ذسترسی FTP:Yes
کنترل پنل میزبانی وب:DirectAdmin
زبان برنامه نویسی:PHP,PERL,HTML
پشتیبانی برخط:Yes
پشتیبانی آفلاین:Yes
59,000Toman سالانه

host - 1GB - P - GR
فضای میزبانی:1 گیگ
پهنای باند : 150 گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

55,000Toman شش ماهه
99,000Toman سالانه

host - 2Gb - P - GR
فضای میزبانی:2G
ترافیک :70G
تعداد زیر دامنه:Unlimited
تعداد پارک دامنه:Unlimited
تعداد دامنه قابل میزبانی:Unlimited
تعداد پایگاه داده MYSQL:Unlimited
کنترل پنل WebMail:Yes
تعداد ایمیل:Unlimited
File Manager تحت وب:Yes
دیسک مجازی:Yes
ذسترسی FTP:Yes
کنترل پنل میزبانی وب:DirectAdmin
زبان برنامه نویسی:PHP,PERL,HTML
پشتیبانی برخط:Yes
پشتیبانی آفلاین:Yes
17,000Toman ماهانه
90,000Toman شش ماهه
170,000Toman سالانه

host - 5GB - P - GR
فضای میزبانی:5 گیگ
پهنای باند : 500گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

35,000Toman ماهانه
185,000Toman شش ماهه
350,000Toman سالانه

host - 10GB - P - GR
فضای میزبانی:10 گیگ
پهنای باند : یک تر بایت
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

60,000Toman ماهانه
320,000Toman شش ماهه
550,000Toman سالانه

host - 15GB - P - GR
فضای میزبانی: 15 گیگ
پهنای باند : یک و نیم ترا
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

80,000Toman ماهانه
420,000Toman شش ماهه
700,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution