هاست پر بازدید سی پنل المان

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


host - 1GB - Gold - GR
فضای میزبانی:1Gb
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
29,500Toman ماهانه
169,500Toman شش ماهه
295,000Toman سالانه

host - 2GB - Gold - GR
فضای میزبانی:2Gb
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
47,500Toman ماهانه
259,900Toman شش ماهه
480,000Toman سالانه

host - 5GB - Gold - GR
فضای میزبانی:5Gb
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
65,500Toman ماهانه
375,550Toman شش ماهه
655,000Toman سالانه

host - 7GB - Gold - GR
فضای میزبانی:7Gb
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
80,000Toman ماهانه
430,000Toman شش ماهه
800,000Toman سالانه

host - 10GB - Gold - GR
فضای میزبانی:10Gb
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
109,000Toman ماهانه
599,000Toman شش ماهه
1,090,000Toman سالانه

host - 25GB - Gold - GR
فضای میزبانی:25Gb
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
165,000Toman ماهانه
915,000Toman شش ماهه
1,450,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution