هاست پر بازدید سی پنل المان

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


host - 1GB - Gold - GR
فضای میزبانی:1 گیگ
پهنای باند : نامحدود
رم اختصاصی : 500 مگابایت
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

19,500Toman ماهانه
109,500Toman شش ماهه
195,000Toman سالانه

host - 2GB - Gold - GR
فضای میزبانی:2 گیگ
پهنای باند : نامحدود
رم اختصاصی : 500 مگابایت
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

37,500Toman ماهانه
199,900Toman شش ماهه
360,000Toman سالانه

host - 5GB - Gold - GR
فضای میزبانی:5 گیگ
پهنای باند : نامحدود
رم اختصاصی : 1 گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

55,500Toman ماهانه
315,550Toman شش ماهه
555,000Toman سالانه

host - 7GB - Gold - GR
فضای میزبانی:7 گیگ
پهنای باند : یک تر بایت
رم اختصاصی : 1 گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

70,000Toman ماهانه
370,000Toman شش ماهه
650,000Toman سالانه

host - 10GB - Gold - GR
فضای میزبانی: 10 گیگ
پهنای باند : نامحدود
رم اختصاصی : 2 گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

99,000Toman ماهانه
525,550Toman شش ماهه
890,000Toman سالانه

host - 25GB - Gold - GR
فضای میزبانی:25 گیگ
پهنای باند : نامحدود
رم اختصاصی : 2 گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

165,000Toman ماهانه
915,000Toman شش ماهه
1,450,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution