سرور مجازی ایران با منابع اشتراکی

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 1024 - IR - Share
CPU : 1 core 1000 MHZ
RAM : 1024MB - Share
H.D.D : 23GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
DOWNLOAD : 50GB
145,900Toman سه ماهه
276,600Toman شش ماهه
510,000Toman سالانه

VPS - 2048 - IR - Share
CPU : 2 core 1300 MHZ
RAM : 2048MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : 100GB
66,000Toman ماهانه
185,500Toman سه ماهه
345,500Toman شش ماهه
660,000Toman سالانه

VPS - 3072 - IR - Share
CPU : 2 core 1600 MHZ
RAM : 3072MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : 100GB
81,000Toman ماهانه
234,500Toman سه ماهه
447,500Toman شش ماهه
810,000Toman سالانه

VPS - 4096 - IR - Share
CPU : 3 core 1900 MHZ
RAM : 4096MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : 200GB
99,000Toman ماهانه
289,500Toman سه ماهه
559,500Toman شش ماهه
990,000Toman سالانه

VPS - 6144 - IR - Share
CPU : 4 core 2200 MHZ
RAM : 6144MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : 200GB
139,000Toman ماهانه
389,500Toman سه ماهه
739,000Toman شش ماهه
1,300,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution