سرور مجازی ایران با منابع اشتراکی

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 1024 - IR - Share
CPU : 1 core 1100 MHZ
RAM : 1024MB - Share
H.D.D : 10GB
PORT: 1000MB
UPLOAD : unlimited
DOWNLOAD : 50GB
128,000Toman سه ماهه
242,000Toman شش ماهه
450,000Toman سالانه

VPS - 2048 - IR - Share
CPU : 2 core 1700 MHZ
RAM : 2048MB Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
UPLOAD : unlimited
DOWNLOAD : 100GB
67,000Toman ماهانه
194,000Toman سه ماهه
375,000Toman شش ماهه
660,000Toman سالانه

VPS - 3072 - IR - Share
CPU : 2 core 2000 MHZ
RAM : 3072MB Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
UPLOAD : unlimited
DOWNLOAD : 100GB
72,000Toman ماهانه
199,999Toman سه ماهه
369,999Toman شش ماهه
649,999Toman سالانه

VPS - 4096 - IR - Share
CPU : 3 core 2500 MHZ
RAM : 4096MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
UPLOAD : unlimited
DOWNLOAD : 200GB
99,000Toman ماهانه
279,000Toman سه ماهه
529,000Toman شش ماهه
990,000Toman سالانه

VPS - 6144 - IR - Share
CPU : 4 core 3000 MHZ
RAM : 6144MB
H.D.D : 60GB
PORT : 1000MB
UPLOAD : unlimited
DOWNLOAD : 200GB
134,000Toman ماهانه
379,000Toman سه ماهه
739,000Toman شش ماهه
1,300,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution