سرور مجازی ایران با منابع اشتراکی

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 1024 - IR - Share
CPU: 1 core 1000 MHZ
RAM: 1024MB - Share
H.D.D: 23GB
PORT: 1000MB
TRAFIC: 50GB
297,000Toman سه ماهه
554,000Toman شش ماهه
1,039,000Toman سالانه

VPS - 2048 - IR - Share
CPU : 2 core 1300 MHZ
RAM : 2048MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : 100GB
119,000Toman ماهانه
339,000Toman سه ماهه
649,000Toman شش ماهه
1,230,000Toman سالانه

VPS - 3072 - IR - Share
CPU: 2 core 1600 MHZ
RAM: 3072MB - Share
H.D.D: 40GB
PORT: 1000MB
TRAFIC: 100GB
179,000Toman ماهانه
509,000Toman سه ماهه
919,000Toman شش ماهه
1,839,000Toman سالانه

VPS - 4096 - IR - Share
CPU: 3 core 1900 MHZ
RAM: 4096MB - Share
H.D.D: 40GB
PORT: 1000MB
TRAFIC: 200GB
219,000Toman ماهانه
609,000Toman سه ماهه
1,179,000Toman شش ماهه
2,239,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution