سرور مجازی ایران با هارد SSD

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 2048 - SSD - IR
CPU: 2 core 1700 MHZ
RAM: 2048MB
H.D.D: 40GB SSD
PORT: 1000MB
Traffic: 100GB
219,000Toman ماهانه
627,000Toman سه ماهه
1,171,000Toman شش ماهه
2,260,000Toman سالانه

VPS - 3072 - SSD - IR
CPU: 2 core 2000 MHZ
RAM: 3072MB
H.D.D: 40GB SSD
PORT: 1000MB
Traffic: 100GB
Free license: CPanel or Direct Admin
280,000Toman ماهانه
840,000Toman سه ماهه
1,580,000Toman شش ماهه
2,860,000Toman سالانه

VPS - 4096 - SSD - IR
CPU: 3 core 2500 MHZ
RAM: 4096MB
H.D.D: 40GB SSD
PORT: 1000MB
Traffic: 200GB
Free license: CPanel or Direct Admin
380,000Toman ماهانه
1,040,000Toman سه ماهه
1,980,000Toman شش ماهه
3,760,000Toman سالانه

VPS - 6144 - SSD - IR
CPU: 3 core 3000 MHZ
RAM: 6144MB
H.D.D: 40GB SSD
PORT: 1000MB
Traffic: 200GB
Free license: CPanel or Direct Admin
485,000Toman ماهانه
1,305,000Toman سه ماهه
2,530,000Toman شش ماهه
4,860,000Toman سالانه

VPS - 8192 - SSD - IR
CPU: 4 core 3000 MHZ
RAM: 8192MB
H.D.D: 40GB SSD
PORT: 1000MB
Traffic: 300GB
Free license: CPanel or Direct Admin
630,000Toman ماهانه
1,790,000Toman سه ماهه
3,380,000Toman شش ماهه
6,360,000Toman سالانه

VDS - SSD - IR
CPU: 4 core 3500 MHZ
RAM: 12GB
H.D.D: 100GB SSD
PORT: 1000MB
bandwidth: Unlimited
Free license: CPanel or Direct Admin
880,000Toman ماهانه
2,440,000Toman سه ماهه

Powered by WHMCompleteSolution