سرور مجازی ایران با هارد SSD

یافتن محصولات و سرویس ها


VPS - 512 - SSD - IR
CPU : XEON L5520
RAM : 512MB
H.D.D : 10GB SSD
PORT : 1000MB
UPLOAD : unlimited
DOWNLOAD : 30GB
27,000Toman ماهانه
75,000Toman سه ماهه
140,000Toman شش ماهه
265,000Toman سالانه

VPS - 1024 - SSD - IR
CPU : XEON L5520
RAM : 1024MB
H.D.D : 10GB SSD
PORT : 1000MB
UPLOAD : unlimited
DOWNLOAD : 50GB
47,000Toman ماهانه
130,000Toman سه ماهه
245,000Toman شش ماهه
455,000Toman سالانه

VPS - 2048 - SSD - IR
CPU : XEON L5520
RAM : 2048MB
H.D.D : 30GB SSD
PORT : 1000MB
UPLOAD : unlimited
DOWNLOAD : 100GB
71,000Toman ماهانه
199,000Toman سه ماهه
385,000Toman شش ماهه
699,000Toman سالانه

VPS - 3072 - SSD - IR
CPU : XEON L5520
RAM : 3072MB
H.D.D : 30GB SSD
PORT : 1000MB
UPLOAD : unlimited
DOWNLOAD : 100GB
89,000Toman ماهانه
255,000Toman سه ماهه
499,000Toman شش ماهه
880,000Toman سالانه

VPS - 4096 - SSD - IR
CPU : XEON L5520
RAM : 4096MB
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
UPLOAD : unlimited
DOWNLOAD : 200GB
119,000Toman ماهانه
345,000Toman سه ماهه
670,000Toman شش ماهه
1,150,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution