سرور مجازی ایران با هارد SSD

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 2048 - SSD - IR
CPU: 2 core 1700 MHZ
RAM: 2048MB
H.D.D: 40GB SSD
PORT: 1000MB
Traffic: 100GB
600,000Toman ماهانه
1,800,000Toman سه ماهه
3,600,000Toman شش ماهه
6,500,000Toman سالانه

VPS - 4096 - SSD - IR
CPU: 3 core 2500 MHZ
RAM: 4096MB
H.D.D: 40GB SSD
PORT: 1000MB
Traffic: 200GB
Free license: CPanel or Direct Admin
1,000,000Toman ماهانه
3,000,000Toman سه ماهه
6,000,000Toman شش ماهه
11,000,000Toman سالانه

VPS - 6144 - SSD - IR
CPU: 3 core 3000 MHZ
RAM: 6144MB
H.D.D: 40GB SSD
PORT: 1000MB
Traffic: 200GB
Free license: CPanel or Direct Admin
1,300,000Toman ماهانه
3,900,000Toman سه ماهه
7,800,000Toman شش ماهه
14,000,000Toman سالانه

VPS - 8192 - SSD - IR
CPU: 4 core 3000 MHZ
RAM: 8192MB
H.D.D: 40GB SSD
PORT: 1000MB
Traffic: 300GB
Free license: CPanel or Direct Admin
1,600,000Toman ماهانه
4,800,000Toman سه ماهه
9,600,000Toman شش ماهه
17,300,000Toman سالانه

VDS - SSD - IR
CPU: 4 core 3500 MHZ
RAM: 12GB
H.D.D: 100GB SSD
PORT: 1000MB
bandwidth: 300GB
Free license: CPanel or Direct Admin
2,000,000Toman ماهانه
6,000,000Toman سه ماهه
12,000,000Toman شش ماهه
21,600,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution