سرور مجازی هلند با هارد SSD

یافتن محصولات و سرویس ها


VPS - 512 - SSD - NL
CPU : E3-1240
RAM : 512MB
H.D.D : 10GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
29,000Toman ماهانه
83,000Toman سه ماهه
159,000Toman شش ماهه
285,000Toman سالانه

VPS - 1024 - SSD - NL
CPU : E3-1240
RAM : 1024MB
H.D.D : 10GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
42,000Toman ماهانه
119,000Toman سه ماهه
225,000Toman شش ماهه
399,000Toman سالانه

VPS - 2048 - SSD - NL
CPU : E3-1240
RAM : 2048MB
H.D.D : 20GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
69,000Toman ماهانه
195,000Toman سه ماهه
365,000Toman شش ماهه
680,000Toman سالانه

VPS - 4096 - SSD - NL
CPU : E3-1240
RAM : 4096MB + 2048MB Free
H.D.D : 30GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
105,000Toman ماهانه
299,000Toman سه ماهه
560,000Toman شش ماهه
999,000Toman سالانه

VPS - 6144 - SSD - NL
CPU : E3-1240
RAM : 4096MB + 2048MB Free
H.D.D : 30GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
125,000Toman ماهانه
350,000Toman سه ماهه
665,000Toman شش ماهه
1,200,000Toman سالانه

VPS - 8192 - SSD - NL
CPU : E3-1240
RAM : 8144MB
H.D.D : 30GB SSD
PORT : 1000MB
IP : 2
bandwidth : Unlimited
175,000Toman ماهانه
499,000Toman سه ماهه
940,000Toman شش ماهه
1,700,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution