سرور مجازی انگلستان با هارد SSD

یافتن محصولات و سرویس ها


VPS - 512 - SSD - UK
CPU : E3-1240
RAM : 512MB
H.D.D : 10GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
27,900Toman ماهانه
79,900Toman سه ماهه
154,400Toman شش ماهه
279,900Toman سالانه

VPS - 1024 - SSD - UK
CPU : E3-1240
RAM : 1024MB
H.D.D : 10GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
40,000Toman ماهانه
116,000Toman سه ماهه
222,000Toman شش ماهه
399,900Toman سالانه

VPS - 2048 - SSD - UK
CPU : E3-1240
RAM : 2048MB
H.D.D : 20GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
65,000Toman ماهانه
185,000Toman سه ماهه
355,000Toman شش ماهه
650,000Toman سالانه

VPS - 4096 - SSD - UK
CPU : E3-1240
RAM : 4096MB + 2048MB Free
H.D.D : 30GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
99,000Toman ماهانه
285,500Toman سه ماهه
555,500Toman شش ماهه
999,900Toman سالانه

VPS - 6144 - SSD - UK
CPU : E3-1240
RAM : 6144MB + 4096MB Free
H.D.D : 30GB SSD
PORT : 1000MB
IP : 2
bandwidth : Unlimited
179,000Toman ماهانه
519,900Toman سه ماهه
999,900Toman شش ماهه
1,790,000Toman سالانه

VPS - 8192 - SSD - UK
CPU : E3-1240
RAM : 8144MB + 4096MB Free
H.D.D : 40GB SSD
PORT : 1000MB
IP : 2
bandwidth : Unlimited
220,000Toman ماهانه
630,000Toman سه ماهه
1,150,000Toman شش ماهه
2,100,000Toman سالانه

VDS - SSD - UK
CPU : E3-1240
RAM : 16GB
H.D.D : 256GB SSD
PORT : 1000MB
IP : 3
bandwidth : Unlimited
350,000Toman ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution