سرور مجازی امریکا با هارد SSD

یافتن محصولات و سرویس ها


VPS - 512 - SSD - US
CPU : XEON L5520
RAM : 512MB
H.D.D : 10GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
23,000Toman ماهانه
63,900Toman سه ماهه
119,900Toman شش ماهه
229,900Toman سالانه

VPS - 1024 - SSD - US
CPU : XEON L5520
RAM : 1024MB
H.D.D : 10GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
32,900Toman ماهانه
92,900Toman سه ماهه
175,900Toman شش ماهه
319,900Toman سالانه

VPS - 2048 - SSD - US
CPU : XEON L5520
RAM : 2048MB
H.D.D : 25GB - SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
47,900Toman ماهانه
138,800Toman سه ماهه
266,900Toman شش ماهه
469,970Toman سالانه

VPS - 4096 - SSD - US
CPU : XEON L5520
RAM : 4096MB + 2048MB Free
H.D.D : 40GB - SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
84,900Toman ماهانه
239,260Toman سه ماهه
454,990Toman شش ماهه
829,900Toman سالانه

VDS - SSD - US
CPU : XEON L5520
RAM : 16GB
H.D.D : 256GB SSD
PORT : 1000MB
IP : 3
bandwidth : Unlimited
235,000Toman ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution