سرور مجازی امریکا با هارد SSD

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 2048 - SSD - US
CPU: 2 core (1600 MHZ)
RAM: 2GB
40 GB SSD NVME
PORT: 1Gbps
IP: 1
Bandwidth: 2 TB
OS: Linux/Windows
400,000Toman ماهانه
1,200,000Toman سه ماهه
2,400,000Toman شش ماهه
4,100,000Toman سالانه

VPS - 4096 - SSD - US
CPU: 3 core (2500 MHZ)
RAM: 4GB
40 GB SSD NVME
PORT: 1Gbps
IP: 1
Bandwidth: 4 TB
Free license: cPanel or Direct Admin
OS: Linux/Windows
600,000Toman ماهانه
1,800,000Toman سه ماهه
3,600,000Toman شش ماهه
6,200,000Toman سالانه

VPS - 6144 - SSD - US
CPU: 3 core (3000 MHZ)
RAM: 6GB
40 GB SSD NVME
PORT: 1Gbps
IP: 1
Bandwidth: 6 TB
Free license: cPanel or Direct Admin
OS: Linux/Windows
750,000Toman ماهانه
2,250,000Toman سه ماهه
4,500,000Toman شش ماهه
7,650,000Toman سالانه

VPS - 8192 - SSD - US
CPU: 3 core (3000 MHZ)
RAM: 8GB
40 GB SSD NVME
PORT: 1Gbps
IP: 1
Bandwidth: 8 TB
Free license: cPanel or Direct Admin
OS: Linux/Windows
950,000Toman ماهانه
2,850,000Toman سه ماهه
5,700,000Toman شش ماهه
9,700,000Toman سالانه

VDS - SSD - US
CPU: 4 core (3500 MHZ)
RAM: 12 GB
120 GB SSD NVME
PORT: 1Gbps
IP: 1
Bandwidth: 12 TB
Free license: cPanel or Direct Admin
OS: Linux/Windows
1,200,000Toman ماهانه
3,600,000Toman سه ماهه
7,200,000Toman شش ماهه
12,300,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution