سرور مجازی آلمان با هارد SSD

یافتن محصولات و سرویس ها


VPS - 512 - SSD - GR
CPU : XEON E3-1275
RAM : 512MB
H.D.D : 10GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
24,000Toman ماهانه
68,700Toman سه ماهه
126,700Toman شش ماهه
241,900Toman سالانه

VPS - 1024 - SSD - GR
CPU : XEON E3-1275
RAM : 1024MB
H.D.D : 10GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
33,900Toman ماهانه
99,900Toman سه ماهه
189,900Toman شش ماهه
339,900Toman سالانه

VPS - 2048 - SSD - GR
CPU : XEON E3-1275
RAM : 2048MB
H.D.D : 20GB SSD
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
49,900Toman ماهانه
139,900Toman سه ماهه
266,600Toman شش ماهه
499,900Toman سالانه

VPS - 4096 - SSD - GR
CPU : XEON E3-1275
RAM : 4096MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : Unlimited
84,900Toman ماهانه
239,260Toman سه ماهه
454,990Toman شش ماهه
829,900Toman سالانه

VDS - SSD - GR
CPU : XEON E3
RAM : 16GB
H.D.D : 256GB SSD
PORT : 1000MB
IP : 3
bandwidth : Unlimited
240,000Toman ماهانه
699,900Toman سه ماهه

Powered by WHMCompleteSolution