سرور مجازی هلند با منابع اختصاصی

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 2048 - NL
CPU : 2 core 1700 MHZ
RAM : 2048MB
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : 2TB
380,000Toman ماهانه
1,140,000Toman سه ماهه
2,280,000Toman شش ماهه
4,100,000Toman سالانه

VPS - 4096 - NL
CPU : 3 core 2500 MHZ
RAM : 4096MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : 4TB
Free license: CPanel or Direct Admin
600,000Toman ماهانه
1,800,000Toman سه ماهه
3,600,000Toman شش ماهه
6,500,000Toman سالانه

VPS - 6144 - NL
CPU : 4 core 3000 MHZ
RAM : 6144MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : One
bandwidth : 6TB
Free license: CPanel or Direct Admin
700,000Toman ماهانه
2,100,000Toman سه ماهه
4,200,000Toman شش ماهه
7,600,000Toman سالانه

VPS - 8192 - NL
CPU : 4 core 3000 MHZ
RAM : 8192MB
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
IP : 1
bandwidth : 8TB
Free license: CPanel or Direct Admin
850,000Toman ماهانه
2,550,000Toman سه ماهه
5,100,000Toman شش ماهه
9,200,000Toman سالانه

VDS - NL
CPU: 4 core 3500 MHZ
RAM: 12GB
H.D.D : 400GB
PORT: 1000MB
bandwidth: 12TB
Free license: CPanel or Direct Admin
1,100,000Toman ماهانه
3,300,000Toman سه ماهه
6,600,000Toman شش ماهه
11,900,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution