هاست پر بازدید سی پنل ایران

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


host - 1GB - Gold - IR
فضای میزبانی:1Gb
ترافیک ماهانه:Unlimited
تعداد زیر دامنه:Unlimited
تعداد پارک دامنه:Unlimited
تعداد دامنه قابل میزبانی:Unlimited
تعداد پایگاه داده MYSQL:Unlimited
کنترل پنل WebMail:Yes
تعداد ایمیل:Unlimited
File Manager تحت وب:Yes
دیسک مجازی:Yes
ذسترسی FTP:Yes
کنترل پنل میزبانی وب:Cpanel
زبان برنامه نویسی:PHP,PERL,HTML
پشتیبانی برخط:Yes
پشتیبانی آفلاین:Yes
19,500Toman ماهانه
109,500Toman شش ماهه
195,000Toman سالانه

host - 2GB - Gold - IR
فضای میزبانی:2Gb
ترافیک ماهانه:Unlimited
تعداد زیر دامنه:Unlimited
تعداد پارک دامنه:Unlimited
تعداد دامنه قابل میزبانی:Unlimited
تعداد پایگاه داده MYSQL:Unlimited
کنترل پنل WebMail:Yes
تعداد ایمیل:Unlimited
File Manager تحت وب:Yes
دیسک مجازی:Yes
ذسترسی FTP:Yes
کنترل پنل میزبانی وب:Cpanel
زبان برنامه نویسی:PHP,PERL,HTML
پشتیبانی برخط:Yes
پشتیبانی آفلاین:Yes
37,500Toman ماهانه
199,900Toman شش ماهه
360,000Toman سالانه

host - 5GB - Gold - IR
فضای میزبانی:5Gb
ترافیک ماهانه:Unlimited
رم اختصاصی : 1 گیگ
تعداد زیر دامنه:Unlimited
تعداد پارک دامنه:Unlimited
تعداد دامنه قابل میزبانی:Unlimited
تعداد پایگاه داده MYSQL:Unlimited
کنترل پنل WebMail:Yes
تعداد ایمیل:Unlimited
File Manager تحت وب:Yes
دیسک مجازی:Yes
ذسترسی FTP:Yes
کنترل پنل میزبانی وب:Cpanel
زبان برنامه نویسی:PHP,PERL,HTML
پشتیبانی برخط:Yes
پشتیبانی آفلاین:Yes
55,500Toman ماهانه
315,550Toman شش ماهه
555,000Toman سالانه

host - 7GB - Gold - IR
فضای میزبانی:7Gb
ترافیک ماهانه:Unlimited
رم اختصاصی : 1 گیگ
تعداد زیر دامنه:Unlimited
تعداد پارک دامنه:Unlimited
تعداد دامنه قابل میزبانی:Unlimited
تعداد پایگاه داده MYSQL:Unlimited
کنترل پنل WebMail:Yes
تعداد ایمیل:Unlimited
File Manager تحت وب:Yes
دیسک مجازی:Yes
ذسترسی FTP:Yes
کنترل پنل میزبانی وب:Cpanel
زبان برنامه نویسی:PHP,PERL,HTML
پشتیبانی برخط:Yes
پشتیبانی آفلاین:Yes
70,000Toman ماهانه
370,000Toman شش ماهه
650,000Toman سالانه

host - 10GB - Gold - IR
فضای میزبانی:10Gb
ترافیک ماهانه:Unlimited
رم اختصاصی : 1 گیگ
تعداد زیر دامنه:Unlimited
تعداد پارک دامنه:Unlimited
تعداد دامنه قابل میزبانی:Unlimited
تعداد پایگاه داده MYSQL:Unlimited
کنترل پنل WebMail:Yes
تعداد ایمیل:Unlimited
File Manager تحت وب:Yes
دیسک مجازی:Yes
ذسترسی FTP:Yes
کنترل پنل میزبانی وب:Cpanel
زبان برنامه نویسی:PHP,PERL,HTML
پشتیبانی برخط:Yes
پشتیبانی آفلاین:Yes
99,000Toman ماهانه
525,550Toman شش ماهه
890,000Toman سالانه

host - 25GB - Gold - IR
فضای میزبانی:25Gb
ترافیک ماهانه:Unlimited
رم اختصاصی : 2 گیگ
تعداد زیر دامنه:Unlimited
تعداد پارک دامنه:Unlimited
تعداد دامنه قابل میزبانی:Unlimited
تعداد پایگاه داده MYSQL:Unlimited
کنترل پنل WebMail:Yes
تعداد ایمیل:Unlimited
File Manager تحت وب:Yes
دیسک مجازی:Yes
ذسترسی FTP:Yes
کنترل پنل میزبانی وب:Cpanel
زبان برنامه نویسی:PHP,PERL,HTML
پشتیبانی برخط:Yes
پشتیبانی آفلاین:Yes
165,000Toman ماهانه
915,000Toman شش ماهه
1,450,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution