هاست پر بازدید سی پنل ایران

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


host - 1GB - Gold - IR
فضای میزبانی:1Gb
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
60,000Toman ماهانه
360,000Toman شش ماهه
600,000Toman سالانه

host - 2GB - Gold - IR
فضای میزبانی:2Gb
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
90,000Toman ماهانه
540,000Toman شش ماهه
900,000Toman سالانه

host - 5GB - Gold - IR
فضای میزبانی:5Gb
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
180,000Toman ماهانه
1,080,000Toman شش ماهه
1,800,000Toman سالانه

host - 7GB - Gold - IR
فضای میزبانی:7Gb
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
225,000Toman ماهانه
1,350,000Toman شش ماهه
2,250,000Toman سالانه

host - 10GB - Gold - IR
فضای میزبانی:10Gb
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
300,000Toman ماهانه
1,800,000Toman شش ماهه
3,000,000Toman سالانه

host - 25GB - Gold - IR
فضای میزبانی:25Gb
ترافیک ماهانه : نامحدود
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
600,000Toman ماهانه
3,600,000Toman شش ماهه
6,000,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution