هاست دایرکت ادمین ایران

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Direct Admin - 1GB - IR
فضای میزبانی : 1GB
ترافیک سالیانه : 240GB
تعداد زیر دامنه:ندارد
تعداد پارک دامنه:ندارد
40,000Toman ماهانه
240,000Toman شش ماهه
400,000Toman سالانه

Direct Admin - 2GB - IR
فضای میزبانی : 2GB
ترافیک سالیانه : 480GB
تعداد زیر دامنه: 5
تعداد پارک دامنه:ندارد
60,000Toman ماهانه
360,000Toman شش ماهه
600,000Toman سالانه

Direct Admin - 5GB - IR
فضای میزبانی : 5GB
ترافیک سالیانه : 1200GB
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : 2
90,000Toman ماهانه
540,000Toman شش ماهه
900,000Toman سالانه

Direct Admin - 7GB - IR
فضای میزبانی : 7GB
ترافیک ماهانه : 100GB
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : 2
105,000Toman ماهانه
630,000Toman شش ماهه
1,050,000Toman سالانه

Direct Admin - 10GB - IR
فضای میزبانی : 10GB
ترافیک ماهانه : 200GB
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : 2
120,000Toman ماهانه
720,000Toman شش ماهه
1,200,000Toman سالانه

Direct Admin - 15GB - IR
فضای میزبانی : 15GB
ترافیک ماهانه : 200GB
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : 2
150,000Toman ماهانه
900,000Toman شش ماهه
1,500,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution