لایسنس پلسک

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Web Admin
این لایسنس برای حداکثر 10 دامنه می باشد
بخش مدیریت
نمایندگی ندارد
مدیریت زیر مجموعه ندارد
مدیریت حساب ندارد
بخش کاربری
قدرت کاربر نمایش (سرور + سایت مدیر سایت ) دارد
سفارشی مدیریت مشخصات (سرور + سایت مدیر سایت) دارد
ویژگی هایی برای کاربر
ورد پرس ندارد
پکیج های اضافه ندارد (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
مدیریت با موبایل دارد (iPhone & Android devices)
50,000Toman ماهانه

web Pro
این لایسنس برای حداکثر 30 دامنه می باشد
بخش مدیریت
نمایندگی ندارد
مدیریت زیر مجموعه دارد
مدیریت حساب دارد
بخش کاربری
قدرت کاربر نمایش (سرور + سایت مدیر سایت ) دارد
سفارشی مدیریت مشخصات (سرور + سایت مدیر سایت) دارد
ویژگی هایی برای کاربر
ورد پرس ندارد
پکیج های اضافه دارد (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
مدیریت با موبایل دارد (iPhone & Android devices)
100,000Toman ماهانه

web Host
این لایسنس محدودیت دامنه ندارد
بخش مدیریت
مدیریت بخش نمایندگی دارد
مدیریت زیر مجموعه دارد
مدیریت حساب دارد
بخش کاربری
قدرت کاربر نمایش (سرور + سایت مدیر سایت ) دارد
سفارشی مدیریت مشخصات (سرور + سایت مدیر سایت) دارد
ویژگی هایی برای کاربر
ورد پرس دارد
پکیج های اضافه دارد (PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)
مدیریت با موبایل دارد (iPhone & Android devices)
155,500Toman ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution