سرور مجازی هلند با منابع اشتراکی

یافتن محصولات و سرویس ها


VPS - 1024 - NL - Share
CPU : XEON - Share
RAM : 1024MB - Share
H.D.D : 10GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
39,000Toman ماهانه
108,800Toman سه ماهه
199,900Toman شش ماهه
366,600Toman سالانه

VPS - 2048 - NL - Share
CPU : XEON - Share
RAM : 2048MB - Share
H.D.D : 30GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
49,000Toman ماهانه
139,900Toman سه ماهه
266,600Toman شش ماهه
469,999Toman سالانه

VPS - 3072 - NL - Share
CPU : XEON - Share
RAM : 3072MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
59,000Toman ماهانه
169,900Toman سه ماهه
319,900Toman شش ماهه
579,999Toman سالانه

VPS - 4096 - NL - Share
CPU : XEON - Share
RAM : 4096MB - Share
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
79,000Toman ماهانه
219,999Toman سه ماهه
399,999Toman شش ماهه
744,444Toman سالانه

VPS - 6144 - NL - Share
CPU : XEON - Share
RAM : 6144MB - Share
H.D.D : 100GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
99,000Toman ماهانه
289,500Toman سه ماهه
559,500Toman شش ماهه
990,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution