سرور مجازی هلند با منابع اشتراکی

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 1024 - NL - Share
CPU : 1 core 1000 MHZ
RAM : 1024MB - Share
H.D.D : 23GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
317,000Toman سه ماهه
594,000Toman شش ماهه
1,119,000Toman سالانه

VPS - 2048 - NL - Share
CPU : 2 core 1300 MHZ
RAM : 2048MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
129,000Toman ماهانه
369,000Toman سه ماهه
709,000Toman شش ماهه
1,330,000Toman سالانه

VPS - 3072 - NL - Share
CPU : 2 core 1600 MHZ
RAM : 3072MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
199,000Toman ماهانه
569,000Toman سه ماهه
1,039,000Toman شش ماهه
20,390,000Toman سالانه

VPS - 4096 - NL - Share
CPU : 3 core 1900 MHZ
RAM : 4096MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
229,000Toman ماهانه
669,000Toman سه ماهه
1,299,000Toman شش ماهه
2,439,000Toman سالانه

VPS - 6144 - NL - Share
CPU : 4 core 2200 MHZ
RAM : 6144MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
295,000Toman ماهانه
850,000Toman سه ماهه
1,540,000Toman شش ماهه
2,910,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution