سرور مجازی هلند با منابع اشتراکی

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 1024 - NL - Share
CPU : 1 core 1000 MHZ
RAM : 1024MB - Share
H.D.D : 23GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
169,900Toman سه ماهه
326,600Toman شش ماهه
590,000Toman سالانه

VPS - 2048 - NL - Share
CPU : 2 core 1300 MHZ
RAM : 2048MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
79,000Toman ماهانه
219,999Toman سه ماهه
399,999Toman شش ماهه
790,000Toman سالانه

VPS - 3072 - NL - Share
CPU : 2 core 1600 MHZ
RAM : 3072MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
99,000Toman ماهانه
289,500Toman سه ماهه
559,500Toman شش ماهه
990,000Toman سالانه

VPS - 4096 - NL - Share
CPU : 3 core 1900 MHZ
RAM : 4096MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
119,000Toman ماهانه
337,260Toman سه ماهه
621,160Toman شش ماهه
1,190,000Toman سالانه

VPS - 6144 - NL - Share
CPU : 4 core 2200 MHZ
RAM : 6144MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
159,000Toman ماهانه
447,000Toman سه ماهه
870,000Toman شش ماهه
1,590,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution