هاست حرفه ای سی پنل المان

یافتن محصولات و سرویس ها


host - 500Mb - P - GR
فضای میزبانی:500مگابایت
ترافیک : 50گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

39,000Toman سالانه

host - 1GB - P - GR
فضای میزبانی:1 گیگ
پهنای باند : 150 گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

59,000Toman سالانه

host - 2GB - P - GR
فضای میزبانی:2 گیگ
پهنای باند : 300گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

89,000Toman ماهانه
89,000Toman سالانه

host - 5GB - P - GR
فضای میزبانی:5 گیگ
پهنای باند : 500گیگ
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

13,900Toman ماهانه
139,000Toman سالانه

host - 10GB - P - GR
فضای میزبانی:10 گیگ
پهنای باند : یک تر بایت
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

17,500Toman ماهانه
175,000Toman سالانه

host - 15GB - P - GR
فضای میزبانی: 15 گیگ
پهنای باند : یک و نیم ترا
کنترل پنل:cpanel
Addon Domain:نامحدود
Parked Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
MySQL:نامحدود

23,000Toman ماهانه
230,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution