سرور مجازی آمریکا با منابع اشتراکی

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS - 1024 - US - Share
CPU : 1 core 1000 MHZ
RAM : 1024MB - Share
H.D.D : 23GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
227,000Toman سه ماهه
414,000Toman شش ماهه
759,000Toman سالانه

VPS - 2048 - US - Share
CPU : 2 core 1300 MHZ
RAM : 2048MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
89,000Toman ماهانه
249,000Toman سه ماهه
469,000Toman شش ماهه
870,000Toman سالانه

VPS - 3072 - US - Share
CPU : 2 core 1600 MHZ
RAM : 3072MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
139,000Toman ماهانه
389,000Toman سه ماهه
679,000Toman شش ماهه
1,359,000Toman سالانه

VPS - 4096 - US - Share
CPU : 3 core 1900 MHZ
RAM : 4096MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
179,000Toman ماهانه
489,000Toman سه ماهه
939,000Toman شش ماهه
1,759,000Toman سالانه

VPS - 6144 - US - Share
CPU : 4 core 2200 MHZ
RAM : 6144MB - Share
H.D.D : 40GB
PORT : 1000MB
TRAFIC : unlimited
235,000Toman ماهانه
679,999Toman سه ماهه
1,179,999Toman شش ماهه
2,210,000Toman سالانه

Powered by WHMCompleteSolution