سرور اختصاصی زیرساخت

یافتن محصولات و سرویس ها


server tic 1
dual Intel® Xeon® E5630
8GB - DDR3
1TB SATA Or 128G SSD
100MBps UP 1GBps
ترافیک 500 گیگ ماهانه

430,000Toman ماهانه

server tic 2
dual Intel® Xeon® E5630
16GB - DDR3
1TB SATA Or 128G SSD
100MBps UP 1GBps
ترافیک 500 گیگ ماهانه

460,000Toman ماهانه

server tic 3
dual Intel® Xeon® E5630
24GB - DDR3
1TB SATA Or 128G SSD
100MBps UP 1GBps
ترافیک 500 گیگ ماهانه

490,000Toman ماهانه

server tic 4
dual Intel® Xeon® E5630
32GB - DDR3
1TB SATA Or 128G SSD
100MBps UP 1GBps
ترافیک 500 گیگ ماهانه

520,000Toman ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution